könyvelés 17. kerület
könyvelés 17. kerületben
könyvelés 17. kerület, XVII. kerület
 

Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezetés

A Heli-Kontroll Duó Kft. (1174 Bp. Magvető u. 36/2. ; cégjegyzékszám: 01-09-982794; Adószám: 23885262-2-42) mint Adatkezelő, (továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban, a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.helikonyveles.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, valamint annak biztosítása, hogy az Adatkezelő megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek. A tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlapon keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok köreire terjed ki.

A honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a vállalkozás tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára, melyet a www.helikonyveles.hu oldalon tesz közzé.

 

I. Adatkezelő megnevezése

A tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

CÉGNÉV: Heli-Kontroll Duó Kft.
SZÉKHELY: Bp. 1174 Magvető u. 36/2.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-982794
ADÓSZÁM: 23885262-2-42
HONLAP: www.helikonyveles.hu
E-MAIL CÍM: info@helikonyveles.hu
TELEFONSZÁM: 0620/550-5345
KÉPVISELŐ NEVE: Gubán István

(a továbbiakban: Adatkezelő)

 

II. Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Az Adatkezelő www.helikonyveles.hu címen elérhető honlapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok feldolgozását a www.helikonyveles.hu oldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás céljából, az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi a vele fennálló szerződésünk tartamáig:

IT szolgáltató, adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV: Netmask Interactive Kft.
SZÉKHELY: 1131 Budapest, Nővér u. 110
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-954570
ADÓSZÁM: 23134339-2-41
HONLAP: www.netmask.hu
 E-MAIL CÍM: info@netmask.hu
TELEFONSZÁM: 0670/904-5353
KÉPVISELŐ NEVE: Szomor Tamás

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

A www.helikonyveles.hu weboldal üzemeltetője: Heli-Kontroll Duó Kft.

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

III. Tájékoztatás egyes adatkezelésekről

III.1. Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy email címen keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, székhely, telephelyek száma, vállalkozási forma, könyvvezetés módja, bejövő/kimenő számlák átlagos száma, áfa bevallás gyakorisága, alkalmazottak és díjazásban részesülök száma, várható éves nettó árbevétel, telefonszám, email cím.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az online ajánlatkérés során megadott adatokat addig kezeli, amíg az érintettel az ajánlatadási folyamat le nem zárul, vagy az ebből kifolyólag megkötött együttműködési szerződés hatályát nem veszti.

A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

A www.helikonyveles.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.

 

III.2. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A www.helikonyveles.hu használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. (“Google”) web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett “Cookie” – kat (magyarul „sütiket”) használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának vizsgálatát.

A Cookie által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban.

Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

IV. Jogorvoslati lehetőségek

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 25 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az I. pontban meghatározott elérhetőségeken, vagy fordulhatnak közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Call Now Button

Az oldal sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha folytatod a böngészést változatlan beállításokkal, azzal elfogadod a sütik további használatát ezen weboldalon. További információért kérjük olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat a cookie-k használatáról. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás